Thiết bị phun gelcoat trong sản xuất composite (Hệ trộn trong)

Patriot Internal Mix Airless Gelcoat System

Áp hơi cần cấp cho thiết bị: 100psi (7bar, 0,7Mpa).
Lưu lượng khí cho bộ đầu cắt sợi:20CFM (0.53m3/phút).
Thiết bị đã bao gồm đế di chuyển và tay giá treo
Thiết bị hệ trộn trong và có sử dụng aceton để vệ sinh bên trong đầu phun. Đầu béc phun tiêu chuẩn theo thiết bị: ATG 518 (kích thước lỗ béc phun 0.018 inch, góc phun 10o).
Công suất phun đối với GP gelcoat 0,45- 3,6kg/phút (phụ thuộc vào loại nguyên liệu được dùng).
Độ nhớt (viscosity) của nguyên liệu gelcoat phun: 1.000 -3.500cps.

Bạn cũng có thể thích